KABA

Riječki studenti medicine na vježbama u OB Karlovac

U karlovačkoj Općoj bolnici borave studenti završne godine studija medicine s riječkog sveučilišta. Sudjeluju na vježbama koje su dio kolegija Simulacija kliničkih vještina. Svaki student ima svog mentora s kojim obavlja neke konkretne zahvate i analizira postupke. Prilika je to i da neki od njih izaberu baš karlovačku bolnicu za stažiranje.

Studenti završne godine studija medicine iz Rijeke, njih dvanaest, u okviru kolegija Simulacija kliničkih vještina vježbe provode u karlovačkoj Općoj bolnici. Ovakav način nastave u bolnici na Švarči odobrilo je resorno Ministarstvo.

Svaki student ima svog mentora s kojim provodi nekoliko sati i sudjeluje u manjim zahvatima.

Ne treba posebno isticati kako im ovakav oblik nastave u bolnici koristi u stjecanju konkretnih vještina. Dosad su to sve učili u teoriji, a sad imaju priliku isprobati u praksi.

Tijekom trodnevnog boravka u Karlovcu riječki su studenti medicine smješteni u karlovačkom Studentskom domu.