44. smotra dječjeg folklora Karlovačke županije

1,305

U Domu HV Zrinski je održana 44. smotra dječjeg folklora Karlovačke županije. Organizirale su ju gradska i županijska zajednica amaterskih udruga pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Karlovačke županije i Grada Karlovca. Sudjelovalo je 580 malih folkloraša iz 22 udruge u 27 točaka.

Velik broj posjetitelja i podrška lokalne, regionalne i nacionalne razine pokazuje da se dječji folklor koji njeguju društva ovdje iznimno cijeni, a trud najmlađih kojeg su uložili u svoje nastupe to svakako zaslužuje.

Mali čuvari tradicije pripremili su za posjetitelje 27 točaka koje su izvele 22 udruge: KUD-ovi “Karlovac”, “Lipovac“ Generalski Stol, „Klek“ Ogulin, “Sv.Ana-Vučjak“ Karlovac, “Sv.Juraj“ Draganić, “Antun Klasinc“ Lasinja, „Tounjčica“ Tounj, “Vrhovac“, „Frankopan“ Bosiljevo, „Vivodina“, “Sv.Juraj“ Zagorje Ogulinsko, Žakanje, Župa „Sv.Rok“ Skakavac, „Kamanje“, „Rečica“, “Izvor“ Rakovica, “Sveti Antun“ Pokupska Dolina, folklorne radionice iz Dječjih vrtića Ozalj i Josipdol, Umjetnička organizacija „Lepeza“ Karlovac, FA“Ivan Mažuranić“ Karlovac, CK Mahično – „Pantljiki“.

Osim pljeska brojne publike koji im je najveća nagrada, nekim sekcijama će nagrada biti i prilika da predstavljaju Karlovačku županiju sudjelovanjem na raznim folklornim manifestacijama u Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Đakovu, Kutini. O tome su odlučivale selektorice Slavica i Lana Moslavac.