Dan otvorenih vrata Ženske grupe Korak

Ženska grupa Korak Karlovac organizirala je Dan otvorenih vrata. Predstavljen je rad Koraka te projekti koji se trenutno provode. Ova udruga već niz godina provodi projekte financirane iz europskih fondova, a u radu ih podržavaju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te grad Karlovac i Karlovačka županija.

Ženska grupa Korak djeluje od 1998. godine, a od 2002. postoji Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja. Od 2003. aktivno provode europske projekte.

Vrlo brzo nakon osnivanja, u Udruzi su shvatili da će bez provođenja projekata teško opstati, tako da već godinama preživljavaju zahvaljujući uspješnim prijavama na nacionalne i europske izvore financiranja.

Osim što prije svega rade na osnaživanju žena žrtava nasilja, kao i dugotrajno nezaposlenih žena, rade i s mladima, tako je u provedbi i projekt “Tolerancija na full jer nasilje nije cool” koji se provodi u srednjim školama Karlovačke županije.

Valja istaknuti i trogodišnji program „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“. Program se provodi do kraja 2020. godine, a kroz njega će Korak proširiti opseg djelovanja jer će pružati pomoć i podršku svim žrtvama, a ne samo onima obiteljskog nasilja.