Ozaljski mali zavičajni turistički vodiči

Ozalj je postao prva hrvatska destinacija koja ima male zavičajne turističke vodiče. Grad se u svojoj strategiji razvoja usmjerio ka turizmu kao jednoj od glavnih gospodarskih grana, a ujedno je i grad prijatelj djece. Stoga je ovo odlična ideja da svoje najmlađe žitelje počnu pripremati za turizam od malih nogu.

Cilj je bio podučiti djecu o zanimanju turistički vodič kako bi na kraju oni mogli svoje vršnjake voditi kroz Ozalj. Prema rezultatima koje su pokazali na kraju edukacije je vidljivo da su djeca motivirana za ovakvu aktivnost, ali i da imaju i dobro predznanje o svom zavičaju.

Svima koji dođu u Ozalj planiraju pokazati osam glavnih točaka o kojima imaju spremne priče. Mali zavičajni turistički vodiči posebno su ponosni na svoj Stari grad i na Slavu Raškaj.

Partneri na projektu su Grad Ozalj, Zavičajni muzej, Društvo naša djeca, ozaljska gradska Knjižnica te Osnovna škola “Slave Raškaj”.