Dani draganića

Na aktualcu o izboru direktorice Turističke zajednice

Aktualni sat je ovog puta potrajao gotovo dva sata. Osam vijećnika imalo je gotovo 20 pitanja. Jedno od njih ticalo se izbora direktora Turističke zajednice s brojnim potpitanjima koje je postavila Anita Bolaric iz Živog zida, aludirajući na namještanje.

KARLOVACKO

Gradonačelnik Damir Mandić dao je iscrpan odgovor kako bi istaknuo da Gradska uprava ne odlučuje o izboru, nego Turističko vijeće koje čine ljudi koji se bave turizmom. Prema njegovim riječima, izbor Marine Burić za direktoricu Turističke zajednice Grada Karlovca je neupitno odluka Turističkog vijeća koje ima devet članova, na čelu kojeg je gradonačelnik kao predsjednik vijeća.