KABA

Obnova ambulante u Žakanju

U sklopu projekta KAŽU zdravlje vrijednog više od 11 i pol milijuna kuna je predviđeno i uređenje ambulante u Žakanju. Vrijednost radova je oko 200 tisuća kuna, a zamijenit će se ulazna vrata i podovi. Dodana vrijednost je i obnova sanitarnog čvora koji će biti prilagođen osobama s invaliditetom, u što će biti uloženo još 124 tisuće kuna. Za oko 2000 pacijenata ovo će podići kvalitetu zdravstvene usluge što doprinosi općoj kvaliteti života u općini.

Projekt KAŽU zdravlje provodi Karlovačka županija u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Cilj projekta KAŽU zdravlje je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja u bolnice.

Prema riječima zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar žiteljima šireg područja Žakanja na raspolaganju je jedan visoki standard ne samo zdravstvene primarne skrbi već i predškolskog i osnovnoškolskog sustava što je jedan veliki preduvjet da oni ostanu živjeti i raditi ovdje.

Udio županije u projektu KAŽU zdravlje je 15 posto. Dom zdravlja Ozalj jedan je od šest partnera.

U sklopu ambulante u Žakanju radi i koncesionar, doktor Željko Maršić, koji ovdje vodi ordinaciju opće medicine već 37 godina te skrbi za oko 2000 pacijenata. Ovo ga uređenje osobito veseli.