Dani draganića

Županija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava iz Razvojnog fonda

U tijeku je izrada Pravilnika o Razvojnom fondu Karlovačke županije koji će regulirati najvažnije stvari vezane uz Razvojni fond. Županija će raspisati javni poziv za dodjelu sredstava iz Razvojnog fonda koji će biti objavljen u srpnju 2018. s rokom dostave prijave i potrebne dokumentacije do 17. kolovoza, istaknuto je na sastanku u utorak, 26. lipnja, u Uredu župana. Župan Damir Jelić susreo se s gradonačelnicima i načelnicim općina s područja Karlovačke županije.

Početkom rujna očekuje se završetak evaluacije po Javnom pozivu, radi pravovremenog donošenja proračuna jedinica lokalne samouprave. Na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave bit će iznos od milijun eura. Obrazloženi su način i modaliteti prijave po Javnom pozivu te postupak odabira, odnosno odabira prijava. Nakon konačnog odabira slijedi potpisivanje Ugovora i dodjela sredstava prema projektu. Županija će imati obvezu provjere provođenja tako financiranih projekata.

Na sastanku je bio govora i o prijevoz učenika te o Državnom planu prostornog uređenja. Po pitanju prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave trebaju dostaviti sugestije što se treba promjeniti, a Karlovačka županija će objediniti sve pristigle prijedloge i poslati ih prema državnoj razini. Rok za podnošenje prijedloga je 16. srpnja.