Dani draganića

Kolegij župana i gradonačelnika

Na zajedničkom kolegiju župana Damira Jelića i gradonačelnika Damira Mandića dogovoreni su glavni prioriteti suradnje: obrana od poplave, zajednički projekti koji se tiču Zvijezde i turistička realizacija Grada Karlovca unutar Strategije turizma Karlovačke županije. Trenutno je 80-tak projekata koje Županija planira, provodi ili su pri kraju u Gradu Karlovcu. Sve to govori u prilog sinergiji koja je zaživjela na vertikali grad – županija – država.

Prema gradonačelnikovim riječima, nakon prethodnog kolegija na kojem su uhvatili smjer u kojem će razvijati daljnju suradnju, sada su došli do razine na kojoj mogu razgovarati o konkretnim stvarima u kojima Grad i Županija djeluju zajedno.

Dogovoreni su i glavni prioriteti suradnje: obrana od poplave, zajednički projekti koji se tiču Zvijezde i turistički razvoj Grada Karlovca koji će biti dio Strategije turizma Karlovačke županije.

Prema županovim riječima, logično je da je najveći grad u županiji i njezin pokretač, a veća sinergija grada i županije svima donosi bolje rezultate. Od 88 projekata koje Županija provodi ili planira u Gradu Karlovcu izdvojio je nekoliko: Dom Nikole Tesle na Rakovcu, Oružana u Zvijezdi, 36 milijuna kuna u OB Karlovac, Centar za Alzheimera u Domu Sveti Antun, Susret s rijekom u Aquatici, Atrij Veleučilišta, Širokopojasni internet i drugi.

Za šest do osam mjeseci župan i gradonačelnik najavili su novi kolegij na kojem će analizirati ono što su na ovom dogovorili i u kojoj su fazi pojedini projekti.