Dani draganića

Rotary club Karlovac-Dubovac donirao Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija 35 tisuća kuna

Rotary club Karlovac-Dubovac donirao je Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija 35 tisuća kuna. Novac je uložen u opremanje i obnavljanje kabineta za domaćinstvo. Projekt je nazvan Želimo postati samostalni, a cilj je unaprijediti nastavu i život djece u Centru.

Članovi Rotary kluba Karlovac-Dubovac projektom Želimo postati samostalni željeli su podržati Centar u nastojanju da obnove i unaprijede kvalitetu nastave i života djece općenito.

Akcija je provedena tijekom tri mjeseca od 16. ožujka do 16. lipnja, a povodom 10. godišnjice od osnivanja kluba. Obuhvatila je predavanja vezana za Tjedan mozga kao i humanitarni koncert održan u Zorin domu 19. svibnja, kada je nastupio Kvartet Rucner i na koji se odazvao velik broj članova kluba i njihovih prijatelja.

S prikupljenih 35 tisuća kuna kupljena je bijela tehnika, namještaj i plaćeni su radovi kako bi se kabinet kvalitetno uredio i opremio, a učenicima omogućio da steknu potrebne vještine i navike za samostalan život i rad.