U akciji “Čitajmo više” besplatno dijeljene knjige

U organizaciji ŽO HDZ-a Karlovačke županije u petak, 6. lipnja, u  Karlovcu je održana akcija “Čitajmo više” u sklopu koje su se građanima besplatno dijelile knjige različitih naslova s ciljem osvješćivanja na važnost čitanja knjiga.

Akcija je održana na prostoru tržnice gdje je Mladež HDZ-a zajedno s predstavnicima Temeljnog ogranka HDZ-a Novi centar podijelila više od stotinu knjiga.

Tijekom akcije „Čitajmo više“ koja se do sada održala u Ogulinu, Slunju, Ozlju, Dugoj Resi i Karlovcu podijeljeno je više od 700 knjiga.