Više poduzeća na području grada Karlovca, rastu i njihovi prihodi

U 2017. godini u realnom sektoru na području grada Karlovca poslovalo je ukupno 1.049 poduzeća, što je 40 subjekata više nego u 2016., što predstavlja porast od četiri posto u odnosu na 2016. godinu. Od toga broja, njih pet je u kategoriji velikih poduzeća, 15 srednjih, 93 mala i 936 mikro poduzeća.

Broj zaposlenih u realnom sektoru u 2017. godini iznosio je 10.254 što je porast od 2,3 posto u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni prihodi karlovačkih poduzeća rasli su treću godinu uzastopno i u 2017. godini u usporedbi s 2016. godinom bili su veći za 3,9 posto. Investicije su porasle u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 1,73 posto, a prosječna neto plaća iznosila je 5.316 kuna.

Podsjetimo kako je Grad Karlovac u proračunu za 2018. godinu odvojio 1.150.000 kuna za potpore subjektima malog gospodarstva, koji prema istraživanjima bilježe pozitivne trendove.

Do sada su iskorištene potpore u iznosu 500.000 kuna, a poduzetnici, obrtnici i gospodarstvenici mogu se i dalje prijaviti na natječaj do 15. studenog 2018. godine ili do iskorištenja sredstava.