KABA

Želite li naučiti koristiti fondove EU- dođite na edukaciju!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Gradom Karlovcem organizira informativno-edukativnu manifestaciju „Regionalni dani EU fondova“ kojoj je cilj informiranje javnosti o korištenju fondova Europske unije.

Svi koji žele naučiti nešto o korištenju fondova Europske unije sada imaju priliku. U Aquatici će se 31. kolovoza održati informativno-edukativna manifestacija „Regionalni dani EU fondova“.

Plan je da se mogućnost financiranja projekata pomoću fondova Europske unije maksimalno iskoristi. Gradonačelnik je istaknuo projekt poslovne zone Gornje Mekušje koji je u fazi ocjenjivanja. Ova poslovna zona uredit će se s 10 milijuna kuna iz fondova EU.

Od velikih europskih projekata koji su u fazi ocjenjivanja tu su još i projekt širokopojasnog interneta i besplatne školske prehrane. Također, i karlovački poduzetnici pomažu si sredstvima iz fondova Europske unije, a na ovoj konferenciji će upravo oni dati primjer svojih uspješnih projekata. Na manifestaciju su dobrodošli svi građani zainteresirani eu projekte, a za prisustvovanje na ovim besplatnim edukacijama potrebno je prijaviti se na službenim stranicama Grada Karlovca.