KABA

Održana sjednica radne skupine za provođenje projekta Karlovačka županija – pametna županije

Dana 31. kolovoza 2018. godine u dvorani za sastanke Razvojne agencije karlovačke županije Karla održana je 1. sjednica Radne skupina za razvoj i provođenje projekta Karlovačka županija – pametna županija.

Projektom Karlovačka županija – pametna županija želi se uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije i razvojnog koncepta pametnog grada i pametnih zajednica poboljšati funkcioniranje županijske, gradske i općinske uprave te ostvariti demografsku revitalizaciju primjenom modernih rješenja koji utječu na kvalitetu života.

Cilj je i ojačati konkurentnost gospodarstva Karlovačke županije na temelju znanja i inovacija te omogućiti održivo i racionalno upravljanje prirodnim resursima. Povećanje kvalitete i standarda života stanovnika Karlovačke županije efikasnim korištenjem javne infrastrukture također se planira ostvariti projektom pametne županije.

Tijekom odvijanja projekta izradit će se dva planska dokumenta (Strategija Karlovačka županija – pametna županija i Akcijski plan provedbe Strategije) te veći broj izvedbenih dokumenata. Projekt će se odvijati u više faza te provoditi kroz više međusobno povezanih podprojekata.

Troškove projektne dokumentacije i konzultantskih usluga u slučaju Strategije, Akcijskog plana i Strateške studije utjecaja na okoliš u potpunosti financira županija dok izvedbene dokumente 50 posto financira grad ili općina a ostatak županija.

Projekt će trajat tri godine. U prvoj fazi, koja će trajati 12 mjeseci, izradit će se planski dokumenti, Strategija Karlovačka županija – pametna županija i Akcijski plan provedbe Strategije te Strateška studija procjene utjecaja na okoliš.

Projekt obuhvaća upravu Karlovačke županije, upravu gradova i općina Karlovačke županije te cijelo područje Karlovačke županije.

omicron