Dani draganića

Nastavljeno istraživanje na lokalitetu u Bukovlju

Na arheološkom lokalitetu Crkvišće u Bukovlju završena je još jedna godina istraživanja. Ove godine radilo se na zidinama oko crkve. Radovi se intenzivno provode već sedam godina, a od ove u istraživanje su uključeni i arheolozi iz Graza. Radi se o jednom od najznačajnijih lokaliteta iz razdoblja kasne antike na području sjeverozapadne Hrvatske. Prilikom istraživanja pronađeni su brojni nalazi kasnoantičke keramike, vojne opreme i oružja te predmeta svakodnevne upotrebe.

Ovogodišnja arheološka istraživanjima lokaliteta Crkvišće Bukovlje potvrđuju važnost za razdoblje kasne antike na području kontinentalne Hrvatske. Dosada je istražena jedna od četiri pretpostavljene kule na sjeveroistočnom dijelu utvrde, obrambeni zid u dužini od 30 metara te nekoliko objekata na sjeverozapadnom dijelu.

Također, konzervirani su zidovi narteksa crkve, zapadni zid crkve te južni zid objekta istraženog prošle godine. Istraživanja u suradnji s Konzervatorskim odjelom Karlovac Ministarstva kulture provode Hrvatski restauratorski zavod i Institut za arheologiju Sveučilišta u Grazu. U budućnosti će na ovom prostoru zaživjeti i arheološki park.