Dani draganića

Vodovod i kanalizacija kontinuirano radi na istraživanju novih izvorišta pitke vode

Radove na istraživanju novih izvorišta pitke vode s ciljem stabilne i kontinuirane vodoopskrbe grada  u
budućnosti Vodovod i kanalizacija već niz godina provodi u suradnji s Hrvatskim vodama.

Tijekom 2017. godine pronađene su nove pogodne  lokacije , temeljem
geofizičkog sondiranja na potezu od Borlina do Mostanja. Taj postupak
dao je „sliku podzemlja” na više područja, a dvije su lokacije
odabrane kao najbolji „kandidati” za nastavak istraživanja- u
naseljima Luščić i Švarča.  Tamo su izgrađene piezometarske
bušotine koje su pokazale postojanje vodonosnih slojeva te dovoljne
količine podzemnih voda. Temeljem pozitivnog nalaza, Hrvatske vode
izradile su Program bušenja istražno- eksploatacijskih zdenaca dubine
100 metara.

Radovi na izradi tih zdenaca vrijedni su 655.540,00 kn, a Hrvatske vode
ih financiraju sa 80 % učešća.

Gradilište u naselju Luščić ovih je dana obišao  Šime Čupić
,dipl. ing. geol.,  predstavnik Hrvatskih voda te se osvrnuo na značaj
radova:

– Voda u Luščiću i Švarči potječe iz karbonatnih naslaga. Tu se
radi o velikim dubinama 100-105 metara i takva voda ima korisne
mineralne sastojke, bolje je filtrirana i time zdravija od primjerice
vode iz aluvija koji je znatno plići i kao takav ranjiv te ovisi o
prihrani iz rijeka. Voda iz karbonata tako je zapravo stalnih količina
i svojstava, a ove lokacije možemo usporediti sa borlinskom vodom, koja
je više od jednog stoljeća sinonim za kvalitetu – rekao je Čupić.

Podsjetimo, temeljem istraživačkih radova do sada su izgrađeni novi
zdenci na vodocrpilištima Švarča, Mekušje i Gaza I.