Znanstveno – stručni skup Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara.

Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski liječnički zbor – podružnica Karlovac i Opća bolnica Karlovac organiziraju Znanstveno – stručni skup Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara.

Otvorenje programa je u 11 sati nakon kojeg će predavanje održati Amir Muzur pod nazivom Štampar i Rijeka: veze trajnije od ljudskog vijeka. Hrvoje Cvitanović, Ervin Jančić i Igor Salopek govoriti će o Karlovačkim danima dr. Andrije Štampara od 1912. do 1913. godine te Štamparov Karlovac 1912./1913. – korijeni antialkoholizma.

Skup će se održati 14. rujna u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac.