KABA

Hrvatske vode i Grad Karlovac potpisali sporazume o suradnji na realizaciji projekata izgradnje oteretnih kanala te uređenju Mažuranićeve obale

Hrvatske vode i Grad Karlovac potpisali su sporazum o suradnji na realizaciji projekata izgradnje oteretnih kanala Jamadol, Triglavska, Baščinska i Mala Švarča. Osim toga zajednički će se ulagati i u Mažuranićevu obalu koja će uskoro zasjati novim sjajem, odnosno u potpunosti će biti komunalno uređena.

Ukupna vrijednost oteretnih kanala koji će biti izgrađeni je oko tri milijuna kuna, Hrvatske vode financirat će 80, a Grad Karlovac 20 posto. Oni su preduvjet za početak projekta Aglomeracije Karlovac – Duga Resa, kaže gradonačelnik Damir Mandić.

Radi se o skoro 52 kilometra, što rekonstrukcije, što izgradnje nove vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, vrijednost cijelog projekta je 420 milijuna kuna. U projekt Karlovac 2 ući će rekonstrukcija kanalizacije i vodoopskrbe u cijele Zvijezde.

Potpisan je i sporazum o uređenju Obale Vladimira Mažuranića, čime kreće projektiranje projekta Mažuranićeve obale, a teško je govoriti kada će on biti realiziran, iako Mandić kaže kaže da je uvjeren da će građevinska dozvola biti gotova 2019. godine. Radit će se o velikoj investiciji, ali za sada je teško govoriti o konkretnim brojkama.