U Istri ugošćena izložba “Majstor od Zadobarja”,

Naselje Draguć u istarskoj općini Cerovlje predvodit će u istraživačkoj i turističkoj artikulaciji jedne od najvećih vrijednosti regionalne baštine, crkvenog zidnog slikarstva, čuvenih Istarskih fresaka. Ondje je, naime, na inicijativu Istarske Županije i Općine Cerovlje, kojima su se kasnije priključili Regija Veneto i Ministarstvo kulture, nedavno otvorena tako zvana “Kuća fresaka”.

Kuća fresaka je smještena u zgradi stare škole. Zamišljena je kao spoj istraživačkog-dokumentacijskog centra i galerije.

Budući da je ondje tijekom rujna i listopada ove godine ugošćena izložba “Majstor od Zadobarja”, posjetitelji će na licu mjesta moći uspoređivati karlovačku baštinu i baštinu Draguća, točnije, tamošnjih crkvi sv. Euzebija i sv. Roka. I, premda je Istra po brojnosti srednjovjekovnih fresaka najbogatiji dio Hrvatske, srodno slikarstvo je prisutno i u kontinetalnoj Hrvatskoj i susjednim zemaljama, stoga turističke rute koje započinju u Istri mogu slijediti i putove putujućih srednjovjekovnih slikara.

U kući freska će, također, biti trajno pohranjena foto dokumentacija i literatura o zadobarskoj crkvi sv. Antuna, na uvid istraživačima i promotorima baštine.

Stručna znatiželja, pa i najava posjeta Zadobarju, obilježila je i samo otvorenje izložbe kojem je nazočio pročelnik za kulturu Istarske Županije, inače rođeni Karlovčanin, g. Vladimir Torbica te načelnik općine Cerovlje Emil Daus i ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac. U ime grada Karlovca nazočnima se obratila savjetnica za kulturu Irena Šegavić Čulig a u ime Gradskog muzeja Karlovac ravnateljica mr. sc. Hrvojka Božić. Izložbu je postavila voditeljica Kuće Fresaka i kustosica Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, Sunčica Mustač.