Karlovačke pravnice okupile se na još jednom predavanju u sklopu projekta “Srijedom u pravu”

Rujansko predavanje u projektu “Srijedom u pravu” u organizaciji karlovačke podružnice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji održano je na temu „Povreda prava na mirno uživanje vlasništva”. Održao ga je karlovački pravnik, zamjenik općinske državne odvjetnice u Karlovcu Stjepan Sabljarić, a na predavanju je bilo riječi o vrstama povreda i oblicima zaštite prava na mirno uživanje vlasništva sukladno čl. 1. Pravilnika br. 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava u sporovima koji se tiču Republike Hrvatske.

Kako nam je izjavila koordinatorica karlovačke podružnice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji Marina Jarnjević, u svom predavanju je Stjepan Sabljarić  posebnu pozornost posvetio predmetima u kojima je Europski sud utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na mirno uživanje vlasništva podnositelja zahtjeva, a  najčešće se radilo  o predmetima koji su se ticali stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom vlasništvu, sporovima proizašlim iz odnosa zaštićenih najmoprimaca i vlasnika nekretnina u kojima oni borave te kaznenim i prekršajnim postupcima u kojima je  Europski sud utvrdio  da  su domaći sudovi  u određenim slučajevima privremenim ili trajnim oduzimanjem imovine okrivljenicima nametnuli nerazmjeran i prekomjerni teret.

Cilj predavanja bio  je produbiti otprije postojeće znanje slušateljica o praksi Europskog suda u predmetima koji se tiču povrede prava na mirno uživanje vlasništva počinjenih od strane Republike Hrvatske, čiji broj ne odstupa mnogo od europskog prosjeka te je navedeni cilj  uspješno ostvaren- zaključuje Marina Jarnjević.