KABA

Predstavljanju knjige “Menadžment gradova: Upravljanje gradovima na principu menadžmenta”Damira Jelića i Dragutina Gurića

Predstavljanju knjige “Menadžment gradova: Upravljanje gradovima na principu menadžmenta” autora
akademika Dragutina Gurića i Damira Jelića, održat će se 25. rujna s početkom u 14 sati, u Planinarskom
domu “Kamačnik” u Vrbomvkom.

Predstavljanje knjige organizira Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Grad Vrbovsko i Udruga gradova u RH.