Nova slikovnica iz pera karlovačke spisateljice Ivane Francišković Olrom

“Pikavica Evica upoznaje svijet” nova je slikovnica iz pera karlovačke spisateljice Ivane Francišković Olrom. Svjetlo dana ugledala je nedavno u sklopu Rasti summita, a nastala je u suradnji sa Ivanom Štedul, odnosno njenim Senzogymom.

Prvi dio slikovnice o Evici prati njen razvoj od majčinog trbuha pa do 1. rođendana male pikavice. I Evica je izašla u nakladi Šumek koja je do sada već oduševila brojnim naslovima za najmlađe.

Slikovnica nije stručan rad, no u njenom prilogu se nalaze upute kako bi roditelji mogli pratiti uredan razvoj svoje djece, kaže autorica.

Rana stimulacija je bitna kako bi se dijete razvijalo kao cjelovito biće sposobno za zdrav emocionalan razvoj, odnosno kompletan razvoj kako bi postalo dobar čovjek.

Nastavak priče o Pikavici Evici trebao bi izaći na proljeće, a do tada prvi dio možete pronaći u Knjiguljici, na webu Naklade Šumek te u SenzoGYM-u.