Revitalizacija kulturne baštine kroz javno-privatno partnerstvo

Koji su pravni i financijski okviri javno-privatnog partnerstva kao modela za revitalizaciju kulturne baštine moglo se saznati na radionici u Velikoj gradskoj vijećnici. Predstavljene su i specifične metode i alati koji su na raspolaganju kada se razmatra financiranje obnove kulturnih dobara putem javno-privatnog partnerstva.

Projekt Restaura se bavi revitalizacijom kulturne baštine prema modelu javno-privatnog partnerstva. Voditelj je Institut za razvoj i međunarodne odnose, a Agencija za investicije i konkurentost pak partnere kroz projekt vodi, nadgleda provedbu i odobrava.

Prema riječima organizatora ove radionice, navedenog Instituta i Agencije, unatoč negativnoj percepciji koju javno-privatno partnerstvo ima u javnosti, ono je vrlo jednostavno, jeftino i isplativo rješenje.

U okviru ovog projekta i u Gradu Karlovcu i u Karlovačkoj županiji vide mogućnost za revitalizaciju nekih važnih kulturnih dobara na našem području.

Unutar ovog modela financiranja, koje je u polju prekogranične suradnje, na raspolaganju je budžet veći od 2 milijuna eura pa ukoliko privatni investitori i javne institucije nađu zajedničke interese, mnoge vrijedne povijesne građevine mogle bi se obnoviti i staviti u funkciju.