Dani draganića

Zaštita na radu osnovno je pravo svakog čovjeka

Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac u suradnji sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu prigodnim su programom obilježili Europski tjedan zaštite na radu. U Arboretumu škole posadjeno je prvo drvo, simbol ideje o Parku sigurnosti. Glavni cilj je istaknuti važnost edukacije,prevencije, razvoja kulture sigurnosti i zaštite zdravlja u radnoj i životnoj sredini.

Zaštita na radu osnovno je ljudsko pravo, obveza svakog poslodavca je osigurati sigurne i zdrave uvjete za rad, a zadatak države da ta prava radnika štiti i osigura. Na tom području svakodnevno se svi moramo aktivirati, kako bi crnih brojki u našoj zemlji bilo što manje, istaknuo je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović. Karlovačka šumarska škola svakodnevno brine o svojim djelatnicima i učenicima, pokušavajući im osigurati zdravo mjesto za rad, što ne uključuje samo prostor zgrade, već i arboretum. Nakon prve zasađene sadnice hrasta, u planu je svake godine u sklopu tjedna zaštite na radu posaditi novu biljku.

Nakon simbolične sadnje hrasta, za učenike Šumarske škole organizirano je predavanje “Novi rizici i nove tehnologije u šumarstvu” koje je održao stručnjak za Hrv. Šume Damir Pavletić.