Natječaj Grada Karlovca za organizacije civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama

Grad Karlovac objavio je Natječaj za institucionalnu podršku organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Stručne službe održat će informativnu radionica za sve potencijalne prijavitelje 20. studenog ove godine, s početkom u 12 sati u Maloj vijećnici gradske uprave Grada Karlovca. Rok prijave je 12. prosinca ove godine, a sva pitanja vezana za natječajne procedure mogu se postaviti do  6. prosinca na e-mail adresu: institucionalna@karlovac.hr. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na web stranicama Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/novosti/javni-natjecaj-za-institucionalnu-podrsku-organizacijama-civilnog-drustva-koje-se-bave-drustveno-osjetljivim-skupinama-2019-2021/18868