KABA

Upravljanje kvalitetom

Komunalno Duga Resa uspješno je certificiralo sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema ISO standardima. Tim je povodom u maloj dvorani dugoreške gradske vijećnice održana svečana dodjela certifikata. Ovo certificiranje predstavlja još jedno priznanje uspješnog poslovanja društva u proteklom razdoblju.

Komunalno Duga Resa ovime se opredijelilo za kontinuiranu brigu o potrebama svih uključenih, nadzor i unaprijeđenje poslovnih procesa.

Ovim je postupcima obuhvaćeno od 30 do 40 akata i bit će od iznimne koristi, naglasio je direktor Komunalnog Duga Resa Ivan Klokočki.

Zadovoljstvo ovim međunarodnim certifikatom izrazio je gradonačelnik Tomislav Boljar. Da se u Dugoj Resi kontinuirano i kvalitetno radi, dokazuju brojni vrijedni projekti.

Certifikat sustava upravljanja direktoru Komunalnog uručio je direktor tvrtke SGS Adriatica Dragan Goić, koja je i provela certifikaciju.

Prema riječima gradonačelnika Boljara, Komunalno Duga Resa spada u mali broj tvrtki koje imaju ovaj certifikat. U cijeloj Hrvatskoj ima ga manje od deset posto. Sve je rezultat kvalitetnog rada i kvalitetne pripreme, a najbitnije od svega, osigurava kvalitetnu budućnost.