Dani draganića

U Karlovačkoj županiji još uvijek ima minski sumnjivih područja

S obzirom da se na području Karlovačke županije još uvijek nalazi 46,6 četvornih kilometara minski sumnjivih prostora, Hrvatska turistička zajednica i Udruga Hrvatska pomaže potpisali su Ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg provode edukaciju na temu sigurnog kretanja građana i turista, a zbog potencijalne opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava.

Od završetka Domovinskog rata do danas, na području Karlovačke županije od minsko-eksplozivnihsredstava smrtno je stradalo 15 osoba. Najviše sumnjivih područja nalazi se na područjima općine Rakovica, Cetingrada, Saborskog, Plaškog i Josipdola, a to su sve lokacije s iznimno razvijenim turizmom i velikim brojem gostiju.

 Glavni organizatori ovog edukativnog predavanja za građane cijelu su priču započeli provedbom projekta”Sigurno kretanje prirodom”, gdje su naglasak stavili na tri županije kontinentalne Hrvatske- Sisačko moslavačku,Karlovačku i Ličko Senjsku, koje su turistički atraktivne županije, a još uvijek neočišćene od mina.

 Iako u 2017. i 2018. godini u Hrvatskojnije zabilježeno nijedno stradavanje od mina, još uvijek je potrebno što prije razminirati 361 četvorni kilometar prostora.