Uspješan rad Hitne kroz ulaganje u opremu i kadrove

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije uspješno je radio u 2018. godini, a za sljedeću imaju u planu i dodatno podići visoki nivo njihovog rada. U tome su najznačajnija ulaganja u edukaciju i opremu, ističe ravnatelj Zavoda Nikša Antica.

Ravnatelj je zadovoljan radom cijelog tima kojeg čini 127 djelatnika u 7 ispostava i sjedištu. Ove su godine imali gotovo10 600 intervencija te gotovo 10 500 pregleda u njihovim reanimacijskim prostorijama.

Značajan projekt u ovoj godini decentraliziranim sredstvima je podržala Karlovačka županija, koja je osnivač Zavoda te kontinuirano ulaže u obnovu opreme i edukaciju kadrova. U tijeku su pripreme i za neke nove natječaje.

Uz zalaganje svih u Zavodu, uspješnom radu svakako doprinosi odlična suradnja s lokalnom i regionalnom samoupravom te državnim Zavodom za hitnu medicinu.