Dani draganića

Okrugli stol “Školski arboretum – očuvanje i razvoj ili?”

Udruga za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovac, Šumarska i drvodjeljska škola i Hrvatsko društvo šumara u Gradskoj knjižnici Ivana Gorana Kovačića organizirali su okrugli stol u utorak, 30. siječnja, na temu Školski arboretum – očuvanje i razvoj ili? O važnosti arboretuma i očuvanju prirodne i kulturne baštine grada.

Jedan od najljepših i najvećih školskih vrtova, mjesto učenja ali i uživanja do nedavno je bio u opasnosti da se naruši njegova ljepota. Iako je grad donio odluku kako prometnica ipak neće ići kroz arboretum, i dalje se osjeća potreba za naglašavanjem budućnosti ovog parka.

Upravo je to bio jedan od najvećih nesporazuma. Dio koji Šumarska škola smatra arboretumom, kao i dobar dio građana, grad vidi kao zelenu površinu. No došlo se do drugog rješenja, a s odlukom su najviše zadovoljni učenici i djelatnici škole.

Ovo je bila prilika da se prisutnima ukaže na ljepotu i bogatstvo arboretuma, koji je važan za cijeli grad, a počeli su ga prepoznavati i strani posjetitelji. Na okruglom stolu održana je prezentacijama o vrstama biljaka i životinjama koje se u njemu nalaze. Osim ove prezentacije prikazana je i ona konzertvatorskog odjela o prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim opcijama za izgradnju prometnice oko zvijezde.