Dani draganića

Uskoro dizala u stambenim zgradama koje ga još nemaju

U HGK – županijskoj komori Karlovac predstavljen je projekt “Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama” uz sufinanciranje iz fondova EU. U Karlovačkoj županiji pokretači projekta su Županijska komora i Inkasator, a partneri su Udruga za dizala i Koordinacijski odbor udruga HP-a i HT-a umirovljenika.

Prije samog projekta provode se istraživanja i anketa, kako bi se vidjela koliko je potreba za ugradnjom dizala. Do sada je anketu ispunilo oko 7 i pol tisuća ljudi, a ako projekt bude prihvaćen, otvorit će se i do 2 tisuće radnih mjesta u cijeloj zemlji.

Trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350 tisuća kuna, od čega bi se 85 posto financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova, a 15 posto troškova snosili bi stanari. Stambenih građevina s tri i više katova bez dizala u Hrvatskoj ima oko 16 tisuća.

Osim komore, projekt u Karlovcu vodi Inkasator koji je do sada odradio dobar dio posla. Ustanovili su kako u Karlovcu ima 270 zgrada koje ispunjavaju uvjete za ugradnju dizala. Provoditelji projekta vjeruju kako će projekt biti prihvaćen do kraja godine, a početak gradnje moguć je u 2020-toj.

Predstavnici zgrada čije zgrade nemaju dizalo, žive u zgradama od tri ili više katova imaju mogućnost popune prijave do 31. siječnja.