Prijave prijedloga za priznanja “Plaketa Karlovačke županije za životno djelo” i “„Plaketa Karlovačke županije za 2018.godinu“”

Odbor za Javna priznanja Karlovačke županije na sjednici održanoj u četvrtak, 31.siječnja, uputio je Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ u 2018. godini te Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Karlovačke županije za 2018.godinu“.

Javno priznanje „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ dodjeljuje se fizičkim osobama koje su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim,pedagoškim ili drugim javnim radom, dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno nacionalnoj ili međunarodnoj promidžbi i ugledu Karlovačke županije. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

„Plaketa Karlovačke županije za 2018 godinu“ dodjeljuje se osobama za njihovo djelovanje ili rezultate koji su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji Karlovačke županije tijekom 2018. godine.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti: župan, vijećnici Županijske skupštine, upravna tijela Karlovačke županije, gradonačelnici i načelnici općina s područja Karlovačke županije, političke stranke na razini Karlovačke županije te pravne i fizičke osobe s područja Karlovačke županije.

Prijedlozi za ova priznanje dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2018. godinu, Ulica A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac, a rok za podnošenje prijedloga je 22. veljače 2019. godine.