U Zagrebačkoj županiji još energetski obnovljenih škola

Na proljeće kreću 30,8 milijuna kuna vrijedni radovi na energetskoj obnovi Srednje škole Velika Gorica. Za ovu investiciju povučen je maksimalni iznos od 15,1 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstva dok je preostalih 15,7 milijuna kuna osigurala Zagrebačka županija.

Projekt energetske obnove SŠ Velika Gorica sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, smanjenje emisija CO2, omogućit će se kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja, povećat će se kvaliteta boravka učenicima, djelatnicima i ostalim  korisnicima, te značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.Kombinacijom navedenih mjera energetske učinkovitosti cijela zgrada će iz trenutnih energetskih razreda – zgrada za obrazovanje: D razred, velika sportska dvorana: D razred, mala sportska dvorana: C razred – prijeći u A razred.

„Sada nas čeka potpisivanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i resornim ministarstvom te proces javne nabave, a očekujemo da će se s radovima krenuti na proljeće“ –izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić istaknuvši kako se europska sredstva očekuju i za preostale 4 škole. „Cjelokupna dokumentacija jekvalitetno pripremljena, stoga nema razloga da ne povučemo bespovratn asredstva. Naravno i Zagrebačka županija je u proračunu za ovu namjenu osigurala više od 30 milijuna kuna“ – pojasnio je Kožić.

Prethodno navedeni Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, financiranog sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Pripremu projektne dokumentacije i prijavu projekta obnove kako Srednje škole Velika Gorica tako i preostalih projekata u suradnji su izradili Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu te Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.