Dani draganića

Za udruge osigurano pola milijuna kuna od Grada Karlovca

Grad Karlovac poziva udruge da se uključe u javni natječaj za financiranje sa prijedlozima aktivnosti koje provode, odnosno projektima.

Javni natječaji Grada Karlovca provode su u dva upravna odjela – UO za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika. Za tu namjenu u UO za društvene djelatnosti osigurano je 300 tisuća kuna, a u Uredu gradonačelnika 200 tisuća kuna proračunskih sredstava.

Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga Grad Karlovac će 6. veljače 2019. godine s početkom u 17 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održati informativnu radionicu na kojoj će predstaviti Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu.

Sve informacije i upute mogu se pronaći na mrežnim stranicama Grada Karlovca.

Osim ova dva Upravna odjela i tvrtke Grada Karlovca također raspisuju javni natječaj za financiranje projekata udruga u ukupnom iznosu od 710 tisuća  kuna. Sve informacije bit će objavljene na njihovim mrežnim stranicama.