Obilazna cesta kroz Zvijezdu- druga varijanta

Djelatnici gradske uprave svim su stanovnicima Zvijezde i zainteresiranim građanima predstavili drugu varijantu prometnog rješenja obilazne ceste, radnog naziva “Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i izgradnja spoja između Draškovićeve ulice i Puta Davorina Trstenjaka- obilaznica Zvijezde”. Od prve varijante, koja je trebala prolaziti kroz artboretum i uz Šumarsku školu, Grad je odustao nakon negodovanja i primjedaba dijela građana, Udruženja šumarskih inženjera te posebice djelatnika i učenika Šumarske škole.

Prema novom prijedlogu, spojna cesta bi trebala ići od Draškovićeve ulice do Puta Davorina Trstenjaka, preko bivšeg prognaničkog naselja po postojećem GUP-u, a zatim po jednom putu koji je trenutno napušten sve do prostora između Uprave hrvatskih šuma i Zelenila.

Nakon idejnog rješenja, pristupit će se „papirologiji“ koja će ovaj puta biti zahtjevnija nego prvotna, jer će se na novoj trasi ceste neki stambeni objekti morati rušiti, a prema projektu, nova obilaznica bit će duža za oko 200 metara, tako da će njezina ukupna dužina biti oko 960 metara, što naravno, uvelike povećava i cijenu.

S obzirom na to da na ovoj trasi treba riješiti dosta imovinsko pravnih odnosa i grad treba otkupiti još nekoliko čestica, ne zna se još kad bi radovi trebali i mogli započeti.

Što se tiče načina financiranja, Grad se u potpunosti ne može osloniti na proračunska sredstva, već će pokušati iznaći određena sredstva i modele financiranja iz EU fondova, zaključio je Mrzljak.