Predavanje u CISOK-u

Hrvatski zavod za zapošljavanje u CISOK-u je predstavio mjere aktivne politike zapošljavanja. Radi se o potporama za zapošljavanje i samozapošljavanje za proširenje poslova.

Razlog prezentacije je informiranje potencijalnih korisnika o kriterijima i uvjetima provedbe spomenutih mjera tijekom ove godine. Namijenjeno je svim osobama koje su koristile Potporu za samozapošljavanje, novim poduzetnicima te knjigovodstvima s kojima oni najviše surađuju.

Nakon isteka ugovora, korisnici potpora imaju mogućnost iskoristiti nove poticaje , ukoliko imaju namjeru širiti svoje poslovanje. U tom slučaju dužni su zaposliti jednu do dvije osobe sa Zavoda za zapošljavanje. Radi se o potporama u iznosu od 55 do 70 tisuća kuna, a interes je velik. Prošle godine, za potpore je zapromljeno 135 zahtjeva od kojih je odobreno bilo 117. Ove godine u prva je tri mjeseca zaprimljeno već 46 zahtjeva, a odobreno je 37.

 Više je različitih djelatnosti za koje se ljudi odlučuju koristiti potpore, ovisno o njihovim afinitetima. Najviše je zastupljena građevina, turizam i ugostiteljstvo, otvaraju se i mnogi saloni za uljepšavanje, a prisutan je čak i IT sektor, naime javila su se dva programera.