Što se događa s Mrežnicom i Koranom?

Mrežnica i Korana posljednjih su dana postale zamućene i neprivlačne kupačima. Iako se još uvijek službeno ne zna o čemu je riječ, snimkama s dronom ustvrđeno je da do zamućenja dolazi na području Mrežnice u Generalskom Stolu. Grad Duga Resa još uvijek čeka rezultate analize vode, no gradonačelnik Tomislav Boljar ne vjeruje da je voda zagađena, već isključivo prljava od blata.

  • “To je područje od Katića do Dobrinića gdje ima sedam do osam vrulja koje na tom mjestu izlaze van, podvodno i tu dolazi do blaćenja rijeke Mrežnice. Vidite da to nisu male količine blata, to je blato koje nekoliko dana izvire unutar korita, dolazi do centra Duge Rese i do Karlovca gdje se ulijeva u Koranu”, potvrdio je Boljar.

Gradonačelnik ne odbacuje ni mogućnost da je do zamućivanja došlo zbog Lešća i akumulacijskog jezera tamošnje hidroelektrane. “Nije apsolutno nikakva tajna da od početka rada ovog postrojenja i svakodnevnih oscilacija rijeke Dobre, dolazi i do oscilacije temperature Mrežnice, ali i neobjašnjivog rasta razine ove rijeke. Mnogi to objašnjavaju mogućnošću da su rijeke negdje “podzemno” se povezale što dotad nije bio slučaj.”, istaknuo je Boljar.