Upozorenje policije: ” Za kupanje treba koristiti isključivo uređena kupališta”

190

Kako bi se izbjegli tragični događajii povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta.

Svake godine tijekom ljeta građani osvježenje od vrućina i sparina traže u kupanju na rijekama, jezerima ili u moru, pri čemu nerijetko zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se nažalost događaju tragedije.

Nastupom ljepšeg vremena mnogi već traže osvježenje od vrućine kupanjem u vodi, pa stoga, kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, policija apelira na građane da za kupanje koriste prvenstveno uređena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljunčare koji nisu uređeni za kupanje i nisu pod nadzorom stručnih službi.

Ujedno poručuju da djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez prisutnosti i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe. Da bi neplivači ili osobe koje slabije plivaju obavezno trebali koristiti pomagala za plivanje. Da nije poželjno plivati najmanje jedan sat nakon obroka, kao ni ukoliko se konzumira alkohol.