Uspostava besplatnih Wi- Fi mreža na javnim prostorima

Europska će komisija sutra objaviti novi poziv za podnošenje prijava za vaučere WiFi4EU za uspostavu besplatnih Wi-Fi mreža na javnim prostorima, npr. u gradskim vijećnicama, knjižnicama, muzejima, parkovima i trgovima.

Poziv je namijenjen općinama ili skupinama općina u EU-u i otvoren je do 20. rujna. Općinama je dostupno 1780 vaučera pojedinačne vrijednosti od 15 tisuća eura.

Ovo je treći krug za vaučere, a dosada je potpisano gotovo 6 tisuća sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.