Preminuo Marko Bubaš, predsjednik Udruge inovatora Karlovačke Županije

Nakon duge i teške bolesti, danas prijepodne preminuo je predsjednik Udruge inovatora Karlovačke Županije , Marko Bubaš.

Rođen je u Milanima, u općini Bosiljevo, 1944. godine. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Školskom metalskom centru Karlovac gdje je stekao zvanje kvalificiranog kovinotokara, a potom je završio majstorsku školu. Višu tehničku strojarsku školu pohađao je u Karlovcu i stekao titulu inženjera strojarstva.  Zapošljava se u službi za inovacije i licencije u Jugoturbini gdje je potaknuo osnivanje Društva izumitelja i autora tehnoloških unapređenja Jugoturbine (DIATU), kojemu je od 1979. tajnik. To je društvo od 1976. do 1989. imalo više do 250 inovacija, od toga ih je više od 70 prijavljeno za zaštitu patentom i modelom.

U svom dugogodišnjem aktivnom bavljenju organiziranim inventivnim radom imao je uspjeha i kao sudski vještak za inventivnu djelatnost. U više navrata objavljivao je svoje stručne članke u literaturi iz područja inventivnog rada, aviše puta je  pohvaljivan i nagrađivan.

Marko Bubaš je u nekoliko mandata bio član i predsjedništva odnosno Izvršnog odbora Hrvatskog saveza inovatora gdje je aktivno djelovao sve do svoje smrti.