ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!

Uvodna konferencija projekta ECO-SOCIAL: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš! održana je dugoreškoj Srednjoj školi. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri Karlovačka županija, Srednja škola Duga Resa, te Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Ovo je prvi projekt Laga Vallic Colapis koji se financira u okviru švicarsko-hrvatskog programa suradnje što je jedna novina u provođenju projekata. Cijela priča počela je 1. kolovoza ove godine , a završava 31. siječnja 2021. godine. Projekt je vrijedan više od milijun i dvjesto tisuća kuna, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade RH.

Projekt Eco social: Razvijam poduzetništvo, čuvam okoiš! vrijedan je više od milijun i dvjesto tisuća kuna, a sufinancira ga Ured za udruge Vlade RH.

Konkretna zadaća Laga je provesti edukaciju o održivom razvoju za učitelje koji će potom biti mentorirani u izradi programa izobrazbe za učenike. Ti učenici će tad sami educirati svoje kolege u drugim školama, zajednički će provoditi volonterske akcije u sklopu kojih će se sakupljati tekstil, a imat će veze s osnivanjem društvenog poduzeća u Dugoj Resi. Upravitelj Socijalne zadruge Humana Nova, Ivan Božić pojasnio je koji je model rada tog društvenog poduzeća.

To je jedan model rada na tržištu gdje se uključuju marginalizirane skupine na tržište rada, prvenstveno osobe s invaliditetom kroz akcije skupljanja tekstila, kroz suradnju s komunalnim poduzećima u sakupljanju tog tekstila, njegovom sortiranju, reciklaži pri čemu se dolazi do značajnih količina koje ne idu na odlagalište nego se koriste u stvaranju nove vrijednosti”, istaknuo je Božić.

Namjera je preslikati taj model iz Međimurske županije u Karlovačku, sa sjedištem u Dugoj Resi, a planovi su, kako je najavio, vrlo ambiciozni.