zv ljeto 2

Na Dan Opće bolnice Karlovac misa za jednog od najvećih karlovačkih dobrotvora – Nikolu Šebetića

Povodom obilježavanja Dana Opće bolnice Karlovac u ponedjeljak 13. siječnja u 9 sati će se u crkvi Majke Božje Snježne na Dubovcu služiti Sveta misa u spomen na Nikolu Šebetića koji je oporučno ostavio svoju zemlju na kojoj je izgrađena bolnica na Dubovcu.

Inače, Nikola Šebetić, prema Karlovačkom leksikonu, jedan je od najznačajnijih karlovačkih dobrotvora. Nije poznat točan datum njegova rođenja, ali pretpostavlja se da je to bilo 1765. ili 1776. godine. Nikola se obogatio u Americi, a pošto nije imao potomaka nakon smrti je sav imetak i posjed ostavio za izgradnju ubožnice i Gradske javne bolnice na Dubovcu. Brigu o imetku povjerio je ravnateljstvu Karlovačke čitaonice. Nadgrobna ploča mu je u zidu crkve Majke Božje Snježne na Dubovcu.