Novi projekt EdUciraj se! – projekt edukacije djece i mladih o prednostima Europske unije

Udruga za lokalni razvoj počela je s aktivnostima po projektu „EdUciraj se!“. Riječ je o projektu edukacije djece i mladih o prednostima Europske unije. Svojim je aktivnostima usmjeren na poticanje osviještenosti i informiranje djece i mladih o važnosti informiranja o mogućnostima i prednostima koje pruža članstvo u Europskoj uniji.

Projekt se bazira upravo na edukativnim aktivnostima i to: edukativnim radionicama i javnim tribinama u školama koje sudjeluju u projektu.  Planirano je i obilježavanje Dana otvorenih vrata Ureda za udruge koje će se obilježiti zajedno s Danom Europe tijekom kojeg će se predstaviti dosadašnje članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, što je postignuto, koje su mogućnosti koje Unija pruža građanima. Obilježavanje događaja je planirano u svibnju 2020. godine organizacijom „otvorenih vrata“ tijekom kojeg će i djeca i mladi, ali i građani moći postavljati pitanja od vlastitog interesa, ali se i informirati o navedenim temama.

U projekt će biti uključene četiri osnovne škole na području grada Karlovca i to učenici viših razreda. Vrijeme provedbe projekta je od 01. siječnja 2020. godine do 30.lipnja 2020. godine, partner na projektu je Udruga Carpe Diem iz Karlovca, a projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u vrijednosti od 59.000 kuna.