Kolegij župana u Josipdolu i Tounju

221

Kontinuirani kolegiji župana na terenu diljem Karlovačke županije nastavili su se i danas, 24. veljače, u općinama Josipdol i Tounj. U prostoru općine Josipdol održan je kolegij župana, na kojem je sudjelovao i kolegij općine Josipdol na čelu sa načelnikom Zlatkom Mihaljevićem. Projekti Karlovačke županije, posebno oni koji se odnose na općinu Josipdol bili su glavna tema kolegija. Naglasak je bio na demografskim mjerama, problematici državne imovine, ishođenju dozvola te turističkim projektima.

Između dva kolegija, organiziran je posjet OPG-u Miščević iz Josipdola. Kroz potpore u turizmu i poljoprivredi, OPG Miščević je od Karlovačke županije kroz tri godine dobio 28.160,54 kune. Gospodarstvo uz proizvodnju sira, odnedavno ima i izletište, a od 2018.godine i 2 uređena i registrirana apartmana.

U općini Tounj održan je drugi kolegij župana sa kolegijem općine Tounj na čelu sa načelnikom Ivicom Sopekom. Također su na dnevnom redu bili projekti Karlovačke županije s naglaskom na općinu. Biloje riječi i o suradnji Karlovačke županije i općine Tounj po pitanju izgradnje vrtića te je načelnik Sopek naglasio da je trenutna cijena koju roditelji plaćaju za vrtić 400 kuna za jedno dijete i 300 kuna za dvoje djece, a želja je da se u budućnosti roditelji oslobode obveze plaćanja. U sklopu kolegija obišla se Osnovna škola u Tounju na kojoj je izvršena sanacija elektroinstalacija i zamijenjena stolarija u sklopu energetske obnove.