zv ljeto 2

Predstavljena Karta baštine Karlovačke županije

Karta baštine Karlovačke županije predstavljena je na Starom Gradu Dubovcu, danas, 4. ožujka. Upravo je ova lokacija bila prikladna za predstavljanje jer se na karti baštine nalaze prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokaliteti, pojedinačni nalazi, stari gradovi, najvažniji sakralni objekti na području Županije, ali i spiljski lokaliteti, kamenolomi te podvodni lokaliteti. Karta je nastala u suradnji Gradskog muzeja Karlovac i Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Od kamenog doba pa sve do ranog novog vijeka na karti su uključene znamenitosti Karlovačke županije. Građanima su ovim putem otkrivene različite zanimljivosti. Neke su im dobro poznate popu Starih gradova, a za neke do sada zasigurno nisu čuli.

– Znate da su pećine poznate po svojim prirodnim ljepotama, no jeste li znali da imaju i kulturne slojeve, svaku pećinu koju smo mi pronašli u 20 stoljeću, zaključili smo da su je ljudi prije nas pronašli još u srednjem vijeku, a da se to zaboravilo u jednom trenutku. Rekao bih da ima i puno otkrića i u sakralnom graditeljstvu – da mnoge srednjovjekovne zidne slike čekaju ispod novijih nanosa, samo su neke od zanimljivosti koje je istaknuo Igor Čulig, jedan od autora karte.

Na karti se radilo dvije godine. U tom razdoblju i sami autori karte mnogo su toga naučili te su im pojedini lokaliteti bili otkriće.

-Bilo je tu jako puno lokaliteta koje mi u Gradskom muzeju nismo imali u našoj evidenciji jer nemamo nalaze s tih lokaliteta. Mi smo muzej koji u širem smislu pokriva čitavu županiju, ali smo više fokusirani na užu okolicu grada Karlovca, rekla je Matea Galetić, autorica karte.

Od iznimne koristi autorima su bila prethodna istraživanja koje je proveo arheolog Krešimir Raguž, suradnik na projektu, on je i fizički prošao brojne lokalitete.

-Do rata je bilo poznato 38 lokaliteta u Karlovačkoj županiji, danas ih poznajemo preko sedam stotina. Mi smo u struci, radimo karte, objavljujemo znanstvene rezultate, međutim treba znati da je od sedam stotina loklaiteta bu Karlovačkoj županiji preko 95 posto njih narod pamti i više manje su nam stanovnici rekli za njih, rekao je Krešimir Raguž, suradnik na projektu.

Karta je dvojezična pa je zanimljiva i za turiste, kao i za lokalno stanovništvo.

-Karta je namijenjena širokoj publici, nadamo se da će biti posebno zanimljiva školskoj djeci zato što će na jedan, malo drugačiji način moći upoznati svoju županiju, kazala je Hrvojka Božić, Ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac.

Karta se može kupiti po cijeni od 50 kuna u suvenirnicama Gradskog muzeja Karlovac, Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj i Starog grada Dubovca.