Na snagu stupio paket EU mjera pomoći u sektoru ribarstva i akvakulture

Jučer je  na snagu stupila Uredba  Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture kojom se mijenjaju Uredba o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo  i Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.

Nova Uredba rezultat je ministarske videokonferencije koju je organizirala Hrvatska kao trenutno predsjedajuća Vijećem Europske unije. Videokonferencija koju je vodila ministrica Marija Vučković održana je 25. ožujka 2020. godine s ciljem identificiranja stanja kao i mogućih odgovora na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva uzrokovane pandemijom COVID-19. Podsjećamo da su na konferenciji sudjelovali EU ministri nadležni za poljoprivredu i ribarstvo kao i dva nadležna Povjerenika Europske komisije, Janusz Wojciechowski za poljoprivredu te Virginijus Sinkevičius za ribarstvo.

Među novim mjerama ističu se:

dodatna fleksibilnost u raspodjeli proračunskih sredstava među određenim prioritetima i mjerama u operativnom programu

potpora za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, koja uzima u obzir i nova plovila, uz najveću stopu sufinanciranja od 75% prihvatljivih javnih rashoda

mogućnost dodjele radnog kapitala i kompenzacija za smanjenje proizvodnje ili prodaje i dodatnih troškova skladištenja i prerade za uzgajivače

ponovno uvođenje potpore za organizacije proizvođača i udruženja organizacija proizvođača za skladištenje proizvodâ ribarstva i akvakulture

Rashodi za operacije koje budu primale potporu na temelju tih novih mjera bit će prihvatljivi od 1. veljače 2020.
„Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s dionicima sektora ribarstva i akvakulture identificiralo je mjere koja bi najbolje i najbrže pomogle nasemu ribarskom sektoru i za to smo se, među ostalim i zalagali. Europski kolege ministri nadležni za ribarstvo bili su složni u mjerama koje treba poduzeti kako bi se pomoglo sektoru, a te su mjere od danas i na snazi. Suradnja Komisije, Parlamenta i Vijeća, odnosno nas kao predsjedavajućih u ovih je mjesec dana bila iznimno intenzivna, no rezultat je čak i povoljniji od najboljeg scenarija u našoj kalkulaciji. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom procesu i u otežanim uvjetima rada u samo mjesec dana uspjeli odraditi ovaj lavovski posao. Paralelno se radi i na mjerama za pomoć ublažavanja posljedica pandemije za sektor poljoprivrede. Komisija je u nekoliko navrata izašla s prijedlozima rješenja koji su posljedica zajedničke inicijative na razini Vijeća ministara i uskoro ćemo imati novu ministarsku videokonferenciju upravo na tu temu. Pozdravljam napore Komisije, no svakako treba evaluirati potencijali učinak tih mjera i vidjeti jesu li one dovoljne u ovoj situaciji ili treba tražiti neke nove“ – izjavila je ministrica Marija Vučković.