Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

Tijekom lipnja, počevši od danas,  građanima iz naselja s područja 15 mjesnih odbora Grada Karlovca bit će na raspolaganju mobilno reciklažno dvorište.

Naravno, ukoliko pojedini građani neće biti u određeno vrijeme u mogućnosti odložiti otpad u MRD, uvijek to mogu učiniti u reciklažnim dvorištima Mala Švarča ili Ilovac (radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 7 do 15 sati, utorak i četvrtak od 12 do 20 sati, te subotom od 7 do 15 sati), uz napomenu da ove subote (30. svibnja, Dan državnosti – neradni dan), reciklažna dvorišta ne rade.

Raspored: