KABA

Početna konferencija projekta uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva

Početna konferencija projekta uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva RCK STRuKA koju organizira Tehnička škola Karlovac bit će održana sutra u 15 sati na ispred zgrade Oružane na Starom placu. Podsektor strojarstva u budućem Centru bit će smješten na prvom katu zgrade Oružane sa sedam specijaliziranih kabineta iz različitih područja.