Tijekom vikenda vatrogasci gasili požare, spašavali mačku sa stabla, imali tehničke intervencije

JVP grada Karlovca bilježi dvije tehničke intervencije u objektu, otvaranje stana, vatrodojavu i požar u objektu kojeg su vlasnici lokalizirali do dolaska vatrogasaca. Vatrogasci DVD-a Draganići gasili su dva požara na otvorenom prostoru, a jedan su gasilii vatrogasci DVD-a Plaški. JVP Ogulin bilježi intervenciju zbrinjavanja životinje,a radi se o mački koju su spustili sa stabla.