Grad Karlovac osigurava zaštitne maskice za osnovnoškolce i vizire za učitelje

Gradonačelnik Damir Mandić je sa suradnicima i predstavnicima Stožera civilne zaštite Grada Karlovca održao sastanak s ravnateljima osnovnih škola na kojem se razgovaralo o organizaciji rada u školskoj godini 2020. /2021. u skladu s preporukama i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Odlučeno je da će Grad osigurati platnene dvoslojne maskice za lice za učenike i zaposlenike osnovnih škola kojima je osnivač, a na prijedlog ravnatelja će osigurati i zaštitne vizire za učitelje i nastavnike.

S obzirom na preporuke zaključeno je da će pojedine škole u kojima se nastava odvijala u jednoj smjeni, do daljnjega raditi u dvije smjene, i to škole: OŠ „Banija“, OŠ „Švarča“, OŠ „Braća Seljan“ i OŠ „Dragojle Jarnević“ te Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac.

Osnovne škole „Skakavac“ i „Rečica“ nastavljaju rad u jednoj smjeni kao što su radile i do sada.

U svakoj školi će biti osigurano dovoljno sredstava za dezinfekciju s posebnom organizacijom dezinficiranja prostora prema važećim preporukama.

Bit će poduzete sve mjere zaštite zdravlja učenika i zaposlenika.

Škole će donijeti odluku o provođenju i organizaciji nastave, te će upute biti objavljene u ponedjeljak, 31. kolovoza 2020.g. do podne na web stranicama svake škole.

Imenovan je poseban tim na razini Grada u kojem su i predstavnici Stožera civilne zaštite Grada Karlovca koji će školama biti na raspolaganju u organizaciji nastave uz provođenje mjera.