Predsjednik ŽK Karlovac Zlatko Kuzman predložio nove mjere pomoći poduzetnicima

U Županijskoj komori Karlovac održan je sastanak predsjednika komore Zlatka Kuzmana i gradonačelnika Damira Mandića sa suradnicima na kojem se govorilo o novim mjerama pomoći poduzetnicima, u smislu daljnjeg smanjivanja komunalne naknade, zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada, naknada za korištenje javnih površina, ali i smanjivanje gradskog prireza na porez na dohodak sa 12 na 10 posto.

Sastanak je održan u okviru stalnih konzultacija o aktualnom stanju u gospodarstvu i poslovanju u uvjetima epidemije koronavirusa, s ciljem razmjene informacija i traženja pozitivnih rješenja za pomoć gospodarstvu. Predsjednik karlovačke komore dr. sc. Zlatko Kuzman prenio je gradonačelniku informacije koje svakodnevno razmjenjuje s lokalnim poduzetnicima o njihovom aktualnom poslovanju i ograničenjima s kojima se susreću u ovim specifičnim uvjetima poslovanja.

Za razliku od većine naših industrijskih tvrtki koje se relativno uspješno nose s različitim tržišnim ograničenjima ali i troškovima interne prilagodbe poslovanja sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, s puno većim problemima se i dalje susreću tvrtke uslužnih djelatnosti, posebno hotelijeri i prijevoznici. U tom smislu je gradonačelniku preporučeno da se, ovisno o mogućnostima gradskog proračuna, razmisli o novim mjerama pomoći poduzetnicima, u smislu daljnjeg smanjivanja komunalne naknade, zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada, naknada za korištenje javnih površina, ali i smanjivanje gradskog prireza na porez na dohodak sa 12 na 10 posto.

‘Pozdravljamo namjeru grada za nastavkom mjera potpore i posebno skrećemo pozornost na hotelijere i turističke agencije koje su najviše pogođene krizom, za koje predlažemo oslobađanje od komunalne naknade do kraja godine.’ Također, dodao je Kuzman, za lokalne poduzetnike izuzetno je važno da se nastave gradski i državni investicijski projekti.

O posljedicama epidemije na poslovanje obrtnika osvrnuo se Darko Stanković, predsjednik Obrtničke komore Karlovačke županije, podržavajući posebno subvenciju direktnih troškova u prevenciji širenja zaraze. Gradonačelnik je uz osvrt na desetak do sada poduzetih različitih gradskih mjera za pomoć poduzetnicima naglasio da njihov ukupni trošak u prvih šest mjeseci ove godine iznosi 7.246.000 kuna. Dio tih mjera će se i nastaviti, sukladno raspravljenim prijedlozima, uključujući i mjeru subvencioniranja kamata na kredite za obrtna sredstva poduzetnika. Također, Grad će razmotriti i mogućnost dodatnih mjera ovisno o učincima Vladine porezne reforme na proračun Grada Karlovca.