KABA

Demanti iz Karlovačke banke: MKB Bank ne preuzima Karlovačku banku

U pojedinim medijima pojavili su se napisi o preuzimanju Karlovačke banke d.d. od strane MKB Bank. Karlovačka banka to demantira:

“Karlovačka banka d.d. izričito osporava da postoje bilo kakve aktivnosti vezano uz preuzimanje Karlovačke banke d.d. od strane MKB Bank. Predstavnike Karlovačke banke d.d. nitko nije nikada kontaktirao, ni usmeno, niti pisanim putem u smislu postupka preuzimanja Banke od strane MKB Bank.”, priopćili su iz Karlovačke banke d.d.

“Stjecanje dionica Karlovačke banke d.d. u postupku preuzimanja od strane većinskih vlasnika – ponuditelja Marka Vukovića i Ivana Žabčića odobreno je pravomoćnim rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kao nadzornog tijela, čija je zadaća upravo da provodi propise i štiti interese svih strana uključenih u ovaj postupak.
Mediji navode da će citiramo „mali dioničari dobiti neprimjerenu nisku vrijednost u odnosu na svoje inicijalno ulaganje”, pri čemu namjerno prešućuje činjenicu da postupak preuzimanja Banke od strane gospodina Vukovića i gospodina Žabčića nije niti u kakvoj vezi s inicijalnim ulaganjima u dionice Banke. Nije točno da se u vezi denominacije vrijednosti dionica vode sporovi na Visokom trgovačkom sudu. Naime, odlukom Visokog trgovačkog suda broj: Pž-1977/2016, pravomoćno su potvrđene odluke glavne skupštine Karlovačke banke d.d. o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, temeljem kojih su dioničari Marko Vuković i Ivan Žabčić stekli većinski paket dionica i svojim ulaganjem 2014. godine doslovno spriječili otvaranje stečajnog postupka nad Bankom.”, stoji u objašnjenju Karlovačke banke d.d.